3D virtuálne prehliadky

ukážky 3D virtuálnych prehliadok

- komerčné priestory

katesport, svt 2011, slieszky dom, atc podlesok

- reštaurácie

sottopassaggio

- kultúrne pamiatky

spišská kapitula, levočská hora

- príroda

dreveník, dreveník2, dreveník3, slieszky dom, vodná nádrž málinec

- tatranské plesá

najvyššie položené pleso vo vysokých tatrách – modré pleso – viac na www.tatranske-plesa.sk

- priemyselné aplikácie

letecký simulátor –  Mi-171 , VRM